Home

Osteopathie

In de naam ‘osteopathie’ zijn de woorden osteo, wat bot betekent, en pathos, wat ziekte betekent, verwerkt. Osteopathie is echter meer dan alleen de behandeling aan de wervelkolom en gewrichten: ook spieren, organen, zenuwstelsel en bloedvaten worden in de behandeling betrokken. Onder normale omstandigheden heeft uw lichaam het natuurlijke vermogen storingen zelf te verhelpen. Soms echter is de balans dusdanig verstoord dat uw lichaam vraagt om hulp van buitenaf. Osteopathie kan deze hulp bieden. Deze geneeswijze spoort de oorzaak van klachten op en probeert die oorzaak weg te nemen. Immers, wanneer de oorzaak van een klacht is verdwenen, zullen de symptomen zich ook niet meer voordoen en is de klacht verholpen.

Totaalbenadering

Symptomen kunnen zich op een andere plaats voordoen dan daar, waar de oorzaak is gelegen. Dit betreft een belangrijk principe van de osteopathie, namelijk dat het lichaam in z’n totaliteit moet worden beschouwd. De verschillende lichaamssystemen, zoals zenuwstelsel, bewegingsapparaat en spijsverteringsorganen, hebben allen hun eigen beweeglijkheid, maar oefenen ook invloed op elkaar uit. Ook psychische omstandigheden kunnen daarbij een rol spelen. In deze totaalbenadering staat de wervelkolom centraal. Deze stuurt en reguleert het menselijk lichaam door middel van zenuwbanen. Een klacht aan de wervelkolom kan leiden tot storingen elders.Omgekeerd kan een klacht elders in het lichaam de wervelkolom beïnvloeden.

De volgende voorbeelden illustreren dit principe:

Op jongere leeftijd of zelfs bij de geboorte kan men een bekkenscheefstand hebben opgelopen. Omdat de wervelkolom op het bekken rust, moet deze zich op de scheefstand aanpassen. Deze aanpassing is zichtbaar en voelbaar tot in de hoofd- en nekregio. Nek- en hoofdpijnklachten kunnen dus voortkomen uit bekken- en lage rugproblematiek. Door een beweeglijkheidvermindering (= blokkade) van een bepaald deel van de borstwervelkolom kunnen zich klachten gaan ontwikkelen op orgaanniveau, bijvoorbeeld maagklachten of hartkloppingen. Omgekeerd kunnen ook sommige darmstoornissen door de verbondenheid van de organen met de wervelkolom lage rugklachten veroorzaken.

Met welke klachten kunt u bij een osteopaat terecht?

Er zijn ook klachten die een osteopaat niet kan verhelpen. In dat geval zal hij/zij dat met u bespreken en u doorverwijzen. In veel van zulke gevallen kan de osteopaat wel de bijbehorende pijn verlichten

Met welke klachten kunt u bij een osteopaat terecht?

Om de osteopaat een inzicht te geven in het totaalbeeld, vindt er een uitgebreid vraaggesprek plaats en wordt u vervolgens geheel onderzocht. Afgestemd op uw individuele klachten, wordt de behandeling op rustige wijze met de hand uitgevoerd. De osteopaat gebruikt hiervoor corrigerende handgrepen, waaronder manipulaties, terwijl u ontspannen op de behandelbank ligt of zit. Doel van de behandeling is om het zelfgenezend vermogen van het lichaam te stimuleren en de beweeglijkheid in de verstoorde gebieden optimaal te herstellen. De handgrepen zijn bijna altijd pijnloos. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van (bewegings)apparatuur. Meestal zijn slechts vijf à zes behandelingen nodig. Tot slot adviseert de osteopaat u omtrent uw leefstijl en voedingsgewoonten en hoe u in de toekomst klachten kunt voorkomen.