Home

Oedeemtherapie

Oedemtherapie is een behandeling van oedeem (ophoping van vocht in weefsel) in arm of been door een fysiotherapeut. Waar lymfoedeem vooralsnog niet te genezen lijkt te zijn is de therapie vooral gericht op het beperken en voorkomen van toename van het oedeem om de bewegingsmogelijkheden arm of been te vergroten of in ieder geval te behouden. Oedeemtherapie bestaat uit voorlichting, manuele lymfedrainage, oefentherapie en het gebruik van hulpmiddelen zoals elastische kousen, lymftaping en bandageren.